ผู้ช่วยเภสัชกร

โรงพยาบาลศิครินทร์ หาดใหญ่

169 ถนนนิพัทธ์สงเคราะห์ 1 ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
074310310

อัตรา 5
เงินเดือน ไม่ระบุ
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
ที่ปฏิบัติงาน สงขลา

รายละเอียด

สนใจสมัครงานผ่านทางเว็บไซต์โรงพยาบาล  หรือติดต่อที่ฝ่ายบุคคล ชั้น 4 โทร. 074-310-310 ต่อ 80448 

ติดต่อสมัครงานวันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 - 17.00 น.

คุณสมบัติ

-เพศ ชาย/หญิง อายุ 22-35 ปี 

-วุฒิการศึกษาปริญญาตรี

-มีบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ดี 

-มีประสบการณ์ทำงานด้านผู้ช่วยเภสัชกรหรือร้านยาจะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

เอกสารประกอบการสมัคร

-รูปถ่าย 1 นิ้ว 2 รูป

-สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ใบ

-สำเนาบัตรประชาชน 1 ใบ

-สำเนาใบปริญญาบัตร 1 ใบ

-สำเนาทรานสคริป 1 ใบ

-หนังสือรับรองการทำงาน/ฝึกงาน (ถ้ามี)

-สำเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหาร(กรณีเพศชาย)

งานที่น่าสนใจ

พนักงานขาย

ห้างทองรัตนมณี
วุฒิการศึกษา : ไม่ระบุ
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

Messenger

บริษัท โคดรัก จำกัด
วุฒิการศึกษา : ไม่ระบุ
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

ธุรการ

Sunisa Thongchat
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

พนักงานครัวเย็น

ทัศปัณ เบค ชอป Tasspun bake shop
วุฒิการศึกษา : ม.6 / ปวช.
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

Restaurant Supervisor 2 ตำแหน่ง

ทัศปัณ เบค ชอป Tasspun bake shop
วุฒิการศึกษา : ปวส. / อนุปริญญา
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

เจ้าหน้าที่ข้อมูล

บริษัทเอ็น เอส โคลด์ สโตเรจ จำกัด
วุฒิการศึกษา : ปวส. / อนุปริญญา
ที่ทำงาน : สงขลา

เจ้าหน้าที่ดูแลระบบคอมพิวเตอร์

โรงเรียนวรพัฒน์
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

เจ้าหน้าที่เช็คเกอร์

บริษัทเอ็น เอส โคลด์ สโตเรจ จำกัด
วุฒิการศึกษา : ปวส. / อนุปริญญา
ที่ทำงาน : สงขลา

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล

โรงเรียนวรพัฒน์
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

ช่างซ่อมบำรุง ด่วน!!!!!!

บริษัทเอ็น เอส โคลด์ สโตเรจ จำกัด
วุฒิการศึกษา : ปวส. / อนุปริญญา
ที่ทำงาน : สงขลา