เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์

บริษัท ศูนย์การค้าไดอาน่าคอมเพล็กซ์ จำกัด

เลขที่ 55/3 ถนนศรีภูวนารถ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
074-272222 ต่อ 3619

อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
ที่ปฏิบัติงาน หาดใหญ่

รายละเอียด

เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ลักษณะงาน

1.รับผิดชอบงานลูกค้าสัมพันธ์ รับเรื่องลูกค้าร้องเรียน ทางโทรศัพท์ E-mail และช่องทางออนไลน์อื่นๆ

2.ประสานงานกับแผนกต่างๆที่เกี่ยวข้อง

3.ให้บริการและคำแนะนำแก่ลูกค้าเกี่ยวกับบัตร D-Card

4.สร้างสัมพันธภาพอันดีกับลูกค้า

5.จัดทำเอกสาร การรายงานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง


คุณสมบัติ (Qualification)

1. เพศหญิง อายุระหว่าง 25-30 ปี

2. วุฒิปริญญาตรี

3. มีทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์

4. บุคลิกภาพดี สะอาด เรียบร้อย ยิ้มแย้มแจ่มใส

5. มีทักษะในการสื่อสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษในระดับดี

6. หากมีประสบการณ์ด้านลูกค้าสัมพันธ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

7. สามารถปฏิบัติงานภายใต้แรงกดดันได้ดี สามารถปฏิบัติงานต่างสาขาได้

8. มีความเสียสละ มีใจรักงานบริการ มีมนุษย์สัมพันธ์ดีช่องทางการสมัคร

ส่งประวัติมายัง E-mail :   [email protected]  

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 074 - 272222 ต่อ 3619 (ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์)

สมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ชั้น ศูนย์การค้าไดอาน่าคอมเพล็กซ์

วันจันทร์ ศุกร์ เช้า : 09: 00 - 11:00 . , บ่าย : 13:30 - 15:30 . ( ยกเว้นวันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ )

งานที่น่าสนใจ

ธุรการบัญชี

บริษัท พราวด์แอโกร ไรซ์มิลล์จำกัด
วุฒิการศึกษา : ปวส. / อนุปริญญา
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

ช่างซ่อมบำรุง

บริษัท พราวด์แอโกร ไรซ์มิลล์จำกัด
วุฒิการศึกษา : ม.6 / ปวช.
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

ผู้ช่วยครัว

sakkarin silprachawong
วุฒิการศึกษา : ไม่ระบุ
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

ฝ่ายขายและการตลาด

บริษัท ลินลี่ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (ภายใต้โครงการบ้านเดอะมิวส์)
วุฒิการศึกษา : ปวส. / อนุปริญญา
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

พี่เลี้ยงเด็กแรกเกิด

Phit Amornratwitaya
วุฒิการศึกษา : ไม่ระบุ
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

พนักงานขายและการตลาด

บริษัท ลินลี่ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (ภายใต้โครงการบ้านเดอะมิวส์)
วุฒิการศึกษา : ปวส. / อนุปริญญา
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฎิบัติการนิเทศศาสตร์ (ช่างภาพ)

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

เจ้าหน้าที่ทรัพยากรมนุษย์

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

อาจารย์ประจำสาขาดิจิทัลมีเดียดีไซน์

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

อาจารย์ประจำสาขาวิชาจิตวิทยาการแนะแนวและให้คำปรึกษา

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
ที่ทำงาน : หาดใหญ่