หัวหน้าแผนกทรัพยากรมนุษย์และฝึกอบรม (ระดับ Supervisor)

บริษัท ศูนย์การค้าไดอาน่าคอมเพล็กซ์ จำกัด

เลขที่ 55/3 ถนนศรีภูวนารถ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
074-272222 ต่อ 3619

อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
ที่ปฏิบัติงาน หาดใหญ่

รายละเอียด

หัวหน้าแผนกทรัพยากรมนุษย์และฝึกอบรม

หน้าที่ความรับผิดชอบ
- กำหนดแผนการทำงาน HR และงานฝึกอบรมพนักงานแต่ละปี และดำเนินการตามแผนงานที่กำหนดไว่้
-  รับผิดชอบงานฝึกอบรมพนักงาน ตั้งแต่การจัดหา กำหนดหลักสูตร การฝึกอบรมเอง และการส่งพนักงานฝึกอบรมภายนอก รวมทั้งยื่นหลักสูตรการฝึกอบรมทั้งหมด ทั้งสาขาหาดใหญ่และปัตตานี
- เป็นวิทยากรฝึกอบรม มีใบ Certificate Train the trainer/ Coaching Technic (เทคนิคการสอนงาน/วิทยากร)
- เอกสารของทางหน่วยงานราชการ/ที่ต้องติดต่อ
- รับผิดชอบงาน CSR ทั้งหมดของบริษัท ทั้งสาขาหาดใหญ่ และสาขาปัตตานี การตรวจสุขภาพประจำปี/ปัจจัยเสี่ยง/ห้องพยาบาล
- งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
 
คุณสมบัติ
- ไม่จำกัดเพศ อายุ 30-40 ปี
- วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์สายงานฝึกอบรมพนักงานมาเท่านั้น
- มีความสามารถในการบริหารจัดการและมีความเป็นผู้นำ มีความมั่นใจในตัวเอง
- มีความรู้เรื่องกฎหมายแรงงาน/กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงานฯ
- สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี

สวัสดิการ
- ประกันสังคม
- วันหยุดประจำสัปดาห์
- วันหยุดนักขัตฤกษ์ 16 วัน/ปี
- วันหยุดพักผ่อนประจำปีเริ่มต้นที่ 7 วัน/ปี
- ยูนิฟอร์มพนักงาน 3 ชุด
- การฝึกอบรมและพัฒนา
- ส่วนลดการซื้อสินค้า
- เครดิตพนักงานในการซื้อสินค้า
- ของเยี่ยมไข้
- เงินกู้พนักงาน (ไม่มีดอกเบี้ย)
- เงินช่วยเหลือพิธีศพ
- เงินพิธีสมรส
- เบี้ยเลี้ยงและค่าอาหาร (กรณีปฎิบัติงานต่างพื้นที่)

ช่องทางการสมัคร
- ส่งประวัติผ่านอีเมล [email protected]
- สมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์  ศูนย์การค้าไดอาน่าคอมเพล็กซ์ (หาดใหญ่)
 วันจันทร์ - ศุกร์ เช้า : 09: 00 - 11:00 น. , บ่าย : 13:30 - 15:30 น. (ยกเว้นวันเสาร์ – อาทิตย์และ วันหยุดนักขัตฤกษ์)
- สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม เบอร์โทรศัพท์  074-272222 ต่อ 3619

งานที่น่าสนใจ

ธุรการบัญชี

บริษัท พราวด์แอโกร ไรซ์มิลล์จำกัด
วุฒิการศึกษา : ปวส. / อนุปริญญา
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

ช่างซ่อมบำรุง

บริษัท พราวด์แอโกร ไรซ์มิลล์จำกัด
วุฒิการศึกษา : ม.6 / ปวช.
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

ผู้ช่วยครัว

sakkarin silprachawong
วุฒิการศึกษา : ไม่ระบุ
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

ฝ่ายขายและการตลาด

บริษัท ลินลี่ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (ภายใต้โครงการบ้านเดอะมิวส์)
วุฒิการศึกษา : ปวส. / อนุปริญญา
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

พี่เลี้ยงเด็กแรกเกิด

Phit Amornratwitaya
วุฒิการศึกษา : ไม่ระบุ
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

พนักงานขายและการตลาด

บริษัท ลินลี่ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (ภายใต้โครงการบ้านเดอะมิวส์)
วุฒิการศึกษา : ปวส. / อนุปริญญา
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฎิบัติการนิเทศศาสตร์ (ช่างภาพ)

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

เจ้าหน้าที่ทรัพยากรมนุษย์

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

อาจารย์ประจำสาขาดิจิทัลมีเดียดีไซน์

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

อาจารย์ประจำสาขาวิชาจิตวิทยาการแนะแนวและให้คำปรึกษา

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
ที่ทำงาน : หาดใหญ่