หัวหน้าแผนกลูกค้าสัมพันธ์

บริษัท ศูนย์การค้าไดอาน่าคอมเพล็กซ์ จำกัด

เลขที่ 55/3 ถนนศรีภูวนารถ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
074-272222 ต่อ 3619

อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
ที่ปฏิบัติงาน หาดใหญ่

รายละเอียด

หัวหน้าแผนกลูกค้าสัมพันธ์

ลักษณะงาน

1.บริหารจัดการเรื่องข้อร้องเรียนต่างๆ จากลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ จากทุกช่องทาง

2.บริหารจัดการและควบคุมการใช้งบประมาณด้านลูกค้าสัมพันธ์

3.ปฏิบัติหน้าที่ด้านการขายด้วยการติดต่อลูกค้าผ่านทางโทรศัพท์ หรือ Social Media

4.ควบคุม ดูแลงานด้านการให้บริการลูกค้าและการสร้างความสัมพันธ์อันดีแก่ลูกค้าของบริษัท

5.ตรวจสอบและติดตามกระบวนการผลิตและการส่งมอบสินค้าเพื่อสนองตอบความต้องการของลูกค้า

6.ควบคุม ดูแล เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ในการให้บริการ การตอบข้อซักถาม และการจัดการข้อร้องเรียนต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ

7.ดูแลงานด้าน Tour ต้อนรับและดูแลลูกค้าชาวต่างชาติ

 

คุณสมบัติ

1.เพศหญิง อายุไม่เกิน 45 ปี

2.มีประสบการณ์งานลูกค้าสัมพันธ์ในระดับหัวหน้างาน

3.จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง

4.มีภาวะความเป็นผู้นำ มีความใส่ใจ และมีทัศนคติที่ดี พร้อมในการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาตนเองอยู่เสมอ

5.สามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ในระดับดี !!!

6.หากสื่อสารภาษาจีนและภาษามลายูได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ


ช่องทางการสมัคร
- ส่งประวัติผ่านอีเมล
 [email protected]

- สมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ชั้น 6 ศูนย์การค้าไดอาน่าคอมเพล็กซ์

- วันจันทร์ - ศุกร์ เช้า : 09: 00 - 11:00 . , บ่าย : 13:30 - 15:30 . ( ยกเว้นวันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ )

- สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม เบอร์โทรศัพท์  074-272-222 ต่อ 3619 ( ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์)

งานที่น่าสนใจ

ธุรการบัญชี

บริษัท พราวด์แอโกร ไรซ์มิลล์จำกัด
วุฒิการศึกษา : ปวส. / อนุปริญญา
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

ช่างซ่อมบำรุง

บริษัท พราวด์แอโกร ไรซ์มิลล์จำกัด
วุฒิการศึกษา : ม.6 / ปวช.
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

ผู้ช่วยครัว

sakkarin silprachawong
วุฒิการศึกษา : ไม่ระบุ
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

ฝ่ายขายและการตลาด

บริษัท ลินลี่ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (ภายใต้โครงการบ้านเดอะมิวส์)
วุฒิการศึกษา : ปวส. / อนุปริญญา
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

พี่เลี้ยงเด็กแรกเกิด

Phit Amornratwitaya
วุฒิการศึกษา : ไม่ระบุ
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

พนักงานขายและการตลาด

บริษัท ลินลี่ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (ภายใต้โครงการบ้านเดอะมิวส์)
วุฒิการศึกษา : ปวส. / อนุปริญญา
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฎิบัติการนิเทศศาสตร์ (ช่างภาพ)

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

เจ้าหน้าที่ทรัพยากรมนุษย์

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

อาจารย์ประจำสาขาดิจิทัลมีเดียดีไซน์

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

อาจารย์ประจำสาขาวิชาจิตวิทยาการแนะแนวและให้คำปรึกษา

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
ที่ทำงาน : หาดใหญ่