พนง.ธุรการ-จัดซื้อ

บจก.ทรอปิคอลแลนด์ ดีเวลลอปเม้นท์

หมู่บ้านพรรณพฤกษา 1901 ถ.สนามบิน-ลพบุรีราเมศวร์ ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
088-7880723

อัตรา 1
เงินเดือน 10,000
วุฒิการศึกษา ปวส. / อนุปริญญา
ที่ปฏิบัติงาน เส้นสนามบินหาดใหญ่

รายละเอียด

ตำแหน่ง : พนง.ธุรการ (Adminstrator)

คุณสมบัติ

1.เพศชาย-หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป

2.ใช้คอมพิวเตอร์ และโปรแกรมพื้นฐาน เช่น MS Office ได้

3.สามารถรับมือต่อแแรงกดดันเมื่อมีงานเร่งด่วนได้ดี

4.มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สามารถประสานงานกับผู้อื่นได้

5.สามารถเข้างานเป็นกะได้ (ครั้งคราว) ช่วงเวลา 6.00-14.00 หรือ 13.00-21.00 น.

6.สามารถเข้างานวันอาทิตย์ได้ (ครั้งคราว) โดยจะมีวันหยุดเป็นวันอื่นทดแทน

7.ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบในหน้าที่ ซื่อสัตย์ สุจริต

8.วุฒิการศึกษา ปวส.หรือ ปริญญาตรี


รายละเอียดของงาน

1.ประสานงานด้านจัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์

2.ตรวจสอบการใช้วัสดุ-อุปกรณ์ และการทำสต็อก                                                                                     

3.คีย์ข้อมูล และทำบันทึกเอกสาร

4.เข้าแทนตำแหน่งต้อนรับลูกค้าเป็นครั้งคราว (เข้างานเป็นกะ)

5.งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


***อัตราเงินเดือนเริ่มต้น 10,000 บาท/เดือน

งานที่น่าสนใจ

ธุรการบัญชี

บริษัท พราวด์แอโกร ไรซ์มิลล์จำกัด
วุฒิการศึกษา : ปวส. / อนุปริญญา
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

ช่างซ่อมบำรุง

บริษัท พราวด์แอโกร ไรซ์มิลล์จำกัด
วุฒิการศึกษา : ม.6 / ปวช.
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

ผู้ช่วยครัว

sakkarin silprachawong
วุฒิการศึกษา : ไม่ระบุ
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

ฝ่ายขายและการตลาด

บริษัท ลินลี่ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (ภายใต้โครงการบ้านเดอะมิวส์)
วุฒิการศึกษา : ปวส. / อนุปริญญา
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

พี่เลี้ยงเด็กแรกเกิด

Phit Amornratwitaya
วุฒิการศึกษา : ไม่ระบุ
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

พนักงานขายและการตลาด

บริษัท ลินลี่ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (ภายใต้โครงการบ้านเดอะมิวส์)
วุฒิการศึกษา : ปวส. / อนุปริญญา
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฎิบัติการนิเทศศาสตร์ (ช่างภาพ)

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

เจ้าหน้าที่ทรัพยากรมนุษย์

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

อาจารย์ประจำสาขาดิจิทัลมีเดียดีไซน์

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

อาจารย์ประจำสาขาวิชาจิตวิทยาการแนะแนวและให้คำปรึกษา

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
ที่ทำงาน : หาดใหญ่