ผู้ช่วยครัว+เสิร์ฟอาหาร

โรงแรม ภว เรสซิเดนซ์ (Bhava Residence)

26 ซอยกาญจนวนิช 24 ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
0611416226

อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
วุฒิการศึกษา ม.6 / ปวช.
ที่ปฏิบัติงาน หาดใหญ่

รายละเอียด

รับสมัคร ผู้ช่วยครัว + เสิร์ฟอาหาร จำนวน 1 อัตรา 


คุณสมบัติ

1. เพศหญิง อายุตั้งแต่ 21 - 40 ปี 2. มีใจรักในงานบริการ มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ และมีความอดทนในการทำงาน 3. หากมีประสบการณ์ครัวมาก่อนจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ ผลตอบแทนที่จะได้รับ 1. เงินเดือน 2. ประกันสังคม 3. วันหยุดประจำสัปดาห์ 1 วัน 4. วันหยุดนักขัตกฤกษ์ 13 วันต่อปี 5. ทำงานครบปี มีสิทธิ์ลาพักร้อน เอกสารที่ใช้ในการสมัคร 1.สำเนาบัตรประชาชน 2.สำเนาทะเบียนบ้าน 3.รูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป 4.ใบรับรองการทำงาน (ถ้ามี) สนใจเข้ามาสมัครและสัมภาษณ์ได้ที่ โรงแรม ภว เรสซิเดนซ์ (Bhava Residence)

26 ซอยกาญจนวนิช 24 ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

โทร. 0611416226   อีเมล : [email protected]

งานที่น่าสนใจ

ธุรการบัญชี

บริษัท พราวด์แอโกร ไรซ์มิลล์จำกัด
วุฒิการศึกษา : ปวส. / อนุปริญญา
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

ช่างซ่อมบำรุง

บริษัท พราวด์แอโกร ไรซ์มิลล์จำกัด
วุฒิการศึกษา : ม.6 / ปวช.
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

ผู้ช่วยครัว

sakkarin silprachawong
วุฒิการศึกษา : ไม่ระบุ
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

ฝ่ายขายและการตลาด

บริษัท ลินลี่ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (ภายใต้โครงการบ้านเดอะมิวส์)
วุฒิการศึกษา : ปวส. / อนุปริญญา
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

พี่เลี้ยงเด็กแรกเกิด

Phit Amornratwitaya
วุฒิการศึกษา : ไม่ระบุ
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

พนักงานขายและการตลาด

บริษัท ลินลี่ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (ภายใต้โครงการบ้านเดอะมิวส์)
วุฒิการศึกษา : ปวส. / อนุปริญญา
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฎิบัติการนิเทศศาสตร์ (ช่างภาพ)

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

เจ้าหน้าที่ทรัพยากรมนุษย์

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

อาจารย์ประจำสาขาดิจิทัลมีเดียดีไซน์

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

อาจารย์ประจำสาขาวิชาจิตวิทยาการแนะแนวและให้คำปรึกษา

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
ที่ทำงาน : หาดใหญ่