ผู้ควบคุมบอยเลอร์

บริษัท ดิปป์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด

82/2 ม.9 ต.รัตภูมิ อ.ควนเนียง จ.สงขลา 980220
074-302100 ต่อ 214

อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
ที่ปฏิบัติงาน สงขลา

รายละเอียด

รายละเอียดงาน
1. ควบคุม ดูแลประจำหม้อน้ำ หรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน ตลอดเวลาที่ปฏิบัติงานในหน้าที่
2. ตรวจความเรียบร้อยของหม้อน้ำ หรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน ก่อนเดินเครื่องและขณะเดินเครื่อง
3.ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์ และค่าควบคุมต่าง ๆ ตามช่วงระยะเวลา พร้อมจัดทำและเก็บรักษาบันทึกรายงานประจำวัน
4. ควบคุม ดูแลคุณภาพน้ำป้อน และน้ำภายในหม้อน้ำให้เป็นไปตามประกาศ เรื่องคุณสมบัติของน้ำสำหรับหม้อน้ำ
5.ควบคุมการแก้ไข และซ่อมแซมหม้อน้ำให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยต่อการใช้งาน
สามารถทำงานตามกะ 8 ชม. หมุนเวียนกะ เช้า บ่าย และดึก
คุณสมบัติผู้สมัคร
  1. วุฒิการศึกษาปวส. หรือปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ เครื่องกล เครื่องยนต์ ไฟฟ้า
  2. มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี
  3. มีความรู้เกี่ยวกับระบบการควบคุม Boiler / Hot oil Boiler เป็นอย่างดี
  4. มีกระตือรือร้นในการทำงานและมีความรับผิดชอบ
  5. มีความรู้ในการบำรุงรักษา Boiler เป็นอย่างดี
  6. มีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษเบื้องต้น
  7. มีใบรับรองผ่านการฝึกอบรมผู้ควบคุมประจำหม้อต้มน้ำและหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน
  8. มีใบอนุญาตให้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน
  9. การฝึกอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัย

งานที่น่าสนใจ

ธุรการบัญชี

บริษัท พราวด์แอโกร ไรซ์มิลล์จำกัด
วุฒิการศึกษา : ปวส. / อนุปริญญา
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

ช่างซ่อมบำรุง

บริษัท พราวด์แอโกร ไรซ์มิลล์จำกัด
วุฒิการศึกษา : ม.6 / ปวช.
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

ผู้ช่วยครัว

sakkarin silprachawong
วุฒิการศึกษา : ไม่ระบุ
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

ฝ่ายขายและการตลาด

บริษัท ลินลี่ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (ภายใต้โครงการบ้านเดอะมิวส์)
วุฒิการศึกษา : ปวส. / อนุปริญญา
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

พี่เลี้ยงเด็กแรกเกิด

Phit Amornratwitaya
วุฒิการศึกษา : ไม่ระบุ
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

พนักงานขายและการตลาด

บริษัท ลินลี่ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (ภายใต้โครงการบ้านเดอะมิวส์)
วุฒิการศึกษา : ปวส. / อนุปริญญา
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฎิบัติการนิเทศศาสตร์ (ช่างภาพ)

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

เจ้าหน้าที่ทรัพยากรมนุษย์

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

อาจารย์ประจำสาขาดิจิทัลมีเดียดีไซน์

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

อาจารย์ประจำสาขาวิชาจิตวิทยาการแนะแนวและให้คำปรึกษา

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
ที่ทำงาน : หาดใหญ่