พนักงานบัญชี

โรงแรมเอเชี่ยนหาดใหญ่

55 ถนนนิพัทธ์อุทิศ 3 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา (เยื้องธ.กรุงไทยสาย 2,)
074-353400 , 063-0548842

อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
ที่ปฏิบัติงาน สงขลา

รายละเอียด

ลักษณะงาน

** ทำบัญชีได้ทั้งระบบ**

สวัสดิการ
1. ค่าอาหารกลางวัน วันละ 50  บาท
2. ประกันสังคม
3. วันหยุดประจำสัปดาห์ 1 วัน
4. วันหยุดตามประเพณี ตาม พรบ.คุ้มครองแรงงาน

เอกสารสมัครงาน
1. วุฒิการศึกษา
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. สำเนาบัตรประชาชน
 
4. รูปถ่าย
 1นิ้ว 1 รูป
5. หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี)

ช่องทางการสมัครงาน 
1. สนใจติดต่อด้วยตนเอง วันจันทร์-เสาร์ เวลา 09.00  11.30 น. และ 13.00-16.30 น. 
2. สอบถามรายละเอียดได้ที่ฝ่ายบุคคล โทร 074-353400 ต่อ 444 
3. ส่งใบสมัครงานพร้อมรายละเอียดที่เป็นประโยชน์ต่อการสมัครงานมาที่ 
hr_asian@hotmail.com

 เข้ามาสมัครงานด้วยตนเอง โปรดเเต่งกายสุภาพเรียบร้อย


งานที่น่าสนใจ

พนักงานขาย

ห้างทองรัตนมณี
วุฒิการศึกษา : ไม่ระบุ
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

Messenger

บริษัท โคดรัก จำกัด
วุฒิการศึกษา : ไม่ระบุ
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

ธุรการ

Sunisa Thongchat
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

พนักงานครัวเย็น

ทัศปัณ เบค ชอป Tasspun bake shop
วุฒิการศึกษา : ม.6 / ปวช.
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

Restaurant Supervisor 2 ตำแหน่ง

ทัศปัณ เบค ชอป Tasspun bake shop
วุฒิการศึกษา : ปวส. / อนุปริญญา
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

เจ้าหน้าที่ข้อมูล

บริษัทเอ็น เอส โคลด์ สโตเรจ จำกัด
วุฒิการศึกษา : ปวส. / อนุปริญญา
ที่ทำงาน : สงขลา

เจ้าหน้าที่ดูแลระบบคอมพิวเตอร์

โรงเรียนวรพัฒน์
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

เจ้าหน้าที่เช็คเกอร์

บริษัทเอ็น เอส โคลด์ สโตเรจ จำกัด
วุฒิการศึกษา : ปวส. / อนุปริญญา
ที่ทำงาน : สงขลา

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล

โรงเรียนวรพัฒน์
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

ช่างซ่อมบำรุง ด่วน!!!!!!

บริษัทเอ็น เอส โคลด์ สโตเรจ จำกัด
วุฒิการศึกษา : ปวส. / อนุปริญญา
ที่ทำงาน : สงขลา