Sale & Marketing Executive

บริษัท เอ อินกรีเดี๊ยนท์ จำกัด

197/7 ม.5 ต.ท่าช้าง อ.บางกล่ำ จ.สงขลา 90110
0896531927,065-0536393

อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างกำหนด
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
ที่ปฏิบัติงาน สงขลา

รายละเอียด

             บริษัท เอ อินกรีเดี๊ยนท์ จำกัด เป็นโรงงานผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพรและเครื่องสำอาง ได้รับมาตรฐาน ISO 13485 และ ISO 9001 เป็นโรงงานเปิดใหม่ต้องการผู้ที่มีความรับผิดชอบ มีใจรักในงาน มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราและก้าวไปด้วยกัน ดังนี้

Sale & Marketing Executive 2 ตำแหน่ง

ลักษณะงาน:

- บริหารการขายและการตลาดขององค์กรให้เป็นไปตามเป้าหมาย

- สรรหาลูกค้ารายใหม่เพื่อเปิดการขาย และสร้างโอกาสใหม่จากลูกค้ารายเดิม

- ดําเนินกิจกรรมด้านการขาย และการตลาดในทุกขั้นตอนจนสามารถปิดการขายได้

- จัดทําและบริหารข้อมูลสนับสนุนเครื่องมือด้านการขาย ทำงานด้านการวางแผนการตลาด วางกลยุทธ์ทางการตลาด และสรุปยอดขาย

- วิเคราะห์สภาวะทางการตลาดของผลิตภัณฑ์, คู่แข่งทางการตลาด

- ติดตามและวางแผนการจ่ายเงินของลูกค้า

- ทำเอกสารและรายงานด้านการขาย ใบเสนอราคา


คุณสมบัติ
 - ไม่จำกัดเพศ อายุ 22 ปีขึ้นไป

- วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาที่เกี่ยวข้อง

- สามารถทำงานเป็นทีมได้ และไม่มีข้อจํากัดในการเดินทาง

- หากมีประสบการณ์ด้านการขายจะพิจารณาเป็นพิเศษ

- มีบุคลิกภาพ มีทักษะในการสื่อสารได้ดีมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีทักษะการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า

- มีความกระตือรือร้น ชอบความท้าทาย และพร้อมจะเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ อยู่เสมอ

- สามารถทํางานเชิงรุก ทํางานได้ด้วยตนเองและทํางานที่ได้รับมอบหมายภายใต้สภาวะ แรงกดดันได้ดี

- มีทักษะในการสื่อสารภาษาไทยและอังกฤษ ฟัง พูด อ่านเขียน ได้เป็นอย่างดี

สวัสดิการ
 - อาหารเช้า-กลางวัน

ประกันสังคม

ค่าคอมมิชชั่นจากการขาย

- ชุดยูนิฟอร์ม

- วันหยุดประจำปี

- ค่านํ้ามัน

- เบี้ยเลี้ยง

- ตั๋วเครื่องบิน และ ที่พัก (ในสัปดาห์ที่ออกต่างจังหวัด)

- ค่าเสื่อมสภาพรถสนใจสมัครด้วยตนเองได้ที่ 197/7 ม.5 ต.ท่าช้าง อ.บางกล่ำ

งานที่น่าสนใจ

ธุรการบัญชี

บริษัท พราวด์แอโกร ไรซ์มิลล์จำกัด
วุฒิการศึกษา : ปวส. / อนุปริญญา
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

ช่างซ่อมบำรุง

บริษัท พราวด์แอโกร ไรซ์มิลล์จำกัด
วุฒิการศึกษา : ม.6 / ปวช.
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

ผู้ช่วยครัว

sakkarin silprachawong
วุฒิการศึกษา : ไม่ระบุ
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

ฝ่ายขายและการตลาด

บริษัท ลินลี่ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (ภายใต้โครงการบ้านเดอะมิวส์)
วุฒิการศึกษา : ปวส. / อนุปริญญา
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

พี่เลี้ยงเด็กแรกเกิด

Phit Amornratwitaya
วุฒิการศึกษา : ไม่ระบุ
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

พนักงานขายและการตลาด

บริษัท ลินลี่ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (ภายใต้โครงการบ้านเดอะมิวส์)
วุฒิการศึกษา : ปวส. / อนุปริญญา
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฎิบัติการนิเทศศาสตร์ (ช่างภาพ)

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

เจ้าหน้าที่ทรัพยากรมนุษย์

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

อาจารย์ประจำสาขาดิจิทัลมีเดียดีไซน์

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

อาจารย์ประจำสาขาวิชาจิตวิทยาการแนะแนวและให้คำปรึกษา

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
ที่ทำงาน : หาดใหญ่