Graphic Design

บริษัท สมอทองหาดใหญ่ จำกัด

258 ถ.สามชัย ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
061-1759339

อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
ที่ปฏิบัติงาน สงขลา

รายละเอียด

- สามารถใช้โปรแกรม adobe photoshop/Illustrator

- มีทักษะในการออกแบบ มีความสามารถ ด้าน Creative/Producer

- มีทักษะในการตัดต่อ VDO

-งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

*เอกสารประกอบการสมัครงาน*

-รูปถ่าย                                -สำเนาทะเบียนบ้าน

-สำเนาบัตรประชาชน          -วุฒิการศึกษา

***ทางบริษัทฯ ต้องการพนักงานที่มีความตั้งใจในการทำงาน***

งานที่น่าสนใจ

เจ้าหน้าที่ธุรการจัดซื้อ

บริษัท อุตสาหกรรมทวีวงษ์ หาดใหญ่ จํากัด
วุฒิการศึกษา : ปวส. / อนุปริญญา
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

พนักงานไลน์ผลิต (รายวัน)

บริษัท อุตสาหกรรมทวีวงษ์ หาดใหญ่ จำกัด
วุฒิการศึกษา : ไม่ระบุ
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

พนักงานขับรถ ด่วน!

บริษัท อุตสาหกรรมทวีวงษ์ หาดใหญ่ จำกัด
วุฒิการศึกษา : ม.6 / ปวช.
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

พนักงานขับรถ 10 ล้อ(ส่งน้ำแข็ง)

หจก.หาดใหญ่น้ำแข็งหลอด 2005
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ที่ทำงาน : อ.บางกล่ำ

เสมียนหญิง

หจก.หาดใหญ่น้ำแข็งหลอด 2005
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ที่ทำงาน : อ.บางกล่ำ

พนักงานขับรถ

บริษัท วาระรัศมีมหาธานีจำกัด
วุฒิการศึกษา : ไม่ระบุ
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

เสมียนหญิง

หจก.หาดใหญ่น้ำแข็งหลอด 2005
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ที่ทำงาน : อ.บางกล่ำ

พนักงานซักรีด (Temporary)

โรงเรมเซ็นทารา หาดใหญ่
วุฒิการศึกษา : ม.6 / ปวช.
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

ช่างทั่วไป (งานสี , งานไม้) Temporary **ด่วน**

โรงเรมเซ็นทารา หาดใหญ่
วุฒิการศึกษา : ปวส. / อนุปริญญา
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

ผู้ช่วยกุ๊ก (Temporary)

โรงเรมเซ็นทารา หาดใหญ่
วุฒิการศึกษา : ม.6 / ปวช.
ที่ทำงาน : หาดใหญ่