สมุห์บัญชี/หัวหน้าบัญชี

บจก. เซ้าท์เทอร์น โอโต เซลส์ (ฮุนไดหาดใหญ่)

544, 545 ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
074223388

อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
ที่ปฏิบัติงาน สงขลา

รายละเอียด

บริษัท เซ้าท์เทอร์น โอโต เซลส์ จำกัด ซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ฮุนไดในจังหวัดสงขลา มีความประสงค์รับสมัคร

สมุห์บัญชี/หัวหน้าบัญชี

คุณสมบัติ

- จบปริญญาตรี สาขาการบัญชี

มีประสบการณ์ด้านงานบัญชีไม่น้อยกว่า 5 ปี

สามารถปิดงบการเงินและยื่นแบบแสดงรายการประเภทต่างๆได้

สามารถใช้โปรแกรมบัญชี  EXPRESS  ได้เป็นอย่างดี

มีความรู้ทางกฏหมายภาษี สามารถจัดทำงบประมาณการ และวางแผนภาษีอากร  รวมทั้งดูแลข้อมูลสวัสดิการทั้งหมด

- มีลักษณะเป็นผู้นำและสามารถควบคุมดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาได้เป็นอย่างดี

- มีทักษะในการสื่อสาร ความสามารถในการประสานงาน และสามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้

สามารถทำงานอื่นที่ได้รับมอบหมายได้

สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่

 

สนใจยื่นใบสมัครได้ที่ บริษัท เซ้าท์เทอร์น โอโต เซลส์ จำกัด (ฮุนไดหาดใหญ่) เลขที่ 544, 545 ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โทรศัพท์ 074-223388  หรือ E-mail : [email protected]

งานที่น่าสนใจ

พนักงานขาย

ห้างทองรัตนมณี
วุฒิการศึกษา : ไม่ระบุ
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

Messenger

บริษัท โคดรัก จำกัด
วุฒิการศึกษา : ไม่ระบุ
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

ธุรการ

Sunisa Thongchat
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

พนักงานครัวเย็น

ทัศปัณ เบค ชอป Tasspun bake shop
วุฒิการศึกษา : ม.6 / ปวช.
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

Restaurant Supervisor 2 ตำแหน่ง

ทัศปัณ เบค ชอป Tasspun bake shop
วุฒิการศึกษา : ปวส. / อนุปริญญา
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

เจ้าหน้าที่ข้อมูล

บริษัทเอ็น เอส โคลด์ สโตเรจ จำกัด
วุฒิการศึกษา : ปวส. / อนุปริญญา
ที่ทำงาน : สงขลา

เจ้าหน้าที่ดูแลระบบคอมพิวเตอร์

โรงเรียนวรพัฒน์
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

เจ้าหน้าที่เช็คเกอร์

บริษัทเอ็น เอส โคลด์ สโตเรจ จำกัด
วุฒิการศึกษา : ปวส. / อนุปริญญา
ที่ทำงาน : สงขลา

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล

โรงเรียนวรพัฒน์
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

ช่างซ่อมบำรุง ด่วน!!!!!!

บริษัทเอ็น เอส โคลด์ สโตเรจ จำกัด
วุฒิการศึกษา : ปวส. / อนุปริญญา
ที่ทำงาน : สงขลา