เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

โรงแรมซี สลีป (Z SLEEP HOTEL)

1564 ถ.กาญจนวณิชย์ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
0902280378

อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
วุฒิการศึกษา ไม่ระบุ
ที่ปฏิบัติงาน สงขลา

รายละเอียด

คุณสมบัติ

 •  เพศชาย
 •  อายุ 30 ปีขึ้นไป
 •  มีความรับผิดชอบสูง
 •  มีน้ำใจ มนุษยสัมพันธ์ดี มีความกระตือรือร้นในการทำงาน
 •  มีวุฒิภาวะด้านอารมณ์
 •  สามารถเข้างานเป็นกะได้
 •  มีประสบการณ์การทำงาน

ขอบเขตการทำงาน

 • ดูแล รักษาความปลอดภัยภายในบริเวณโรงแรมและรอบนอกโรงแรม
 • ตรวจสอบการนำเข้า-ออกทรัพย์สินของโรงแรม
 • ดูแลเรื่องการจราจรของโรงแรม
 • ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร

1.สำเนาบัตรประชาชน

2.สำเนาทะเบียนบ้าน

3.วุฒิการศึกษา

4.รูปถ่าย 1 นิ้ว

5.เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง


เข้ามาเขียนใบสมัครได้ที่โรงแรมทุกวัน เวลา 09.00-16.00 น. 

หรือส่งประวัติมาที่อีเมล [email protected] (กรุณาระบุตำแหน่งที่ต้องการสมัครให้ชัดเจน)


**กรุณาแต่งกายให้เรียบร้อย และนำเอกสารการสมัครมาให้ครบถ้วน**

งานที่น่าสนใจ

พนักงานขาย

ห้างทองรัตนมณี
วุฒิการศึกษา : ไม่ระบุ
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

Messenger

บริษัท โคดรัก จำกัด
วุฒิการศึกษา : ไม่ระบุ
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

ธุรการ

Sunisa Thongchat
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

พนักงานครัวเย็น

ทัศปัณ เบค ชอป Tasspun bake shop
วุฒิการศึกษา : ม.6 / ปวช.
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

Restaurant Supervisor 2 ตำแหน่ง

ทัศปัณ เบค ชอป Tasspun bake shop
วุฒิการศึกษา : ปวส. / อนุปริญญา
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

เจ้าหน้าที่ข้อมูล

บริษัทเอ็น เอส โคลด์ สโตเรจ จำกัด
วุฒิการศึกษา : ปวส. / อนุปริญญา
ที่ทำงาน : สงขลา

เจ้าหน้าที่ดูแลระบบคอมพิวเตอร์

โรงเรียนวรพัฒน์
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

เจ้าหน้าที่เช็คเกอร์

บริษัทเอ็น เอส โคลด์ สโตเรจ จำกัด
วุฒิการศึกษา : ปวส. / อนุปริญญา
ที่ทำงาน : สงขลา

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล

โรงเรียนวรพัฒน์
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

ช่างซ่อมบำรุง ด่วน!!!!!!

บริษัทเอ็น เอส โคลด์ สโตเรจ จำกัด
วุฒิการศึกษา : ปวส. / อนุปริญญา
ที่ทำงาน : สงขลา