หัวหน้าแผนกซูเปอร์มาร์เก็ต

บริษัท ศูนย์การค้าไดอาน่าคอมเพล็กซ์ จำกัด

เลขที่ 55/3 ถนนศรีภูวนารถ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
074-272222 ต่อ 3619

อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
ที่ปฏิบัติงาน หาดใหญ่

รายละเอียด

ลักษณะงาน

บริหารยอดขายในสาขาที่รับผิดชอบให้บรรลุเป้าหมาย หากยอดขายต่ำกว่าเป้าต้องแก้ไขทันที

วิเคราะห์ยอดขายในสาขาและหาแนวทางผลักดันวางแผนในเดือนถัดไป

ทำการสั่งซื้อสินค้าให้สอดคล้องกับการขาย

บริหารสต๊อกสินค้าให้สอดคล้องกับเป้าการขาย

ตรวจสอบการจัดเรียงสินค้าและป้ายราคาให้ถูกต้อง สวยงาม

ตรวจสอบและรับผิดชอบให้พื้นที่มีความสะอาด ปลอดภัย

ประชุมแจ้งอัพเดทข่าวสารและโปรโมชั่นให้พนักงานทราบ

ควบคุมดูแลให้พนักงานปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ

รับฟ้งข้อตำหนิ/คำชมจากลูกค้า เพื่อนำไปปรับปรุง

เป็นแบบอย่างที่ดีในการรักษาระเบียบวินัยให้แก่พนักงาน

ดูแลพนักงานให้มีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน ได้รับสวัสดิการและความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่

ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานอย่างยุติธรรม

 

คุณสมบัติ

ไม่จำกัดเพศ อายุระหว่าง 30-40 ปี

วุฒิการศึกษาปริญญาตรี

มีประสบการณ์การบริหารงานจากเซเว่น บิ๊กซี โลตัส อย่างน้อย ปีขึ้นไป

สามารถทำงานเป็นกะหรือทำงานล่วงเวลาได้

มีทักษะความเป็นผู้นำ และ ทักษะการตัดสินใจที่ดี

มีความอดทน กระตือรือร้น ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบ

รักงานบริการ มนุษยสัมพันธ์ดี ว่องไว

-สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี


ช่องทางการสมัคร

- ส่งประวัติผ่านอีเมล [email protected]

- สมัครด้วยตนเองได้ที่แผนกทรัพยากรมนุษย์ ชั้น 6 ศูนย์การค้าไดอาน่าคอมเพล็กซ์

  วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 13.30 - 16.00 น. (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

- สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 074 - 272222 ต่อ 3619

งานที่น่าสนใจ

พนักงานต้อนรับ GSA

โรงแรมบลูออคิดส์ โฮเต็ล
วุฒิการศึกษา : ไม่ระบุ
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

เจ้าหน้าที่ขายอินเตอร์เน็ตบ้าน AIS Fibre

บริษัท บุญชัยธุรกิจหาดใหญ่ จำกัด
วุฒิการศึกษา : ไม่ระบุ
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

รับสมัครแอดมินเพจ

บริษัท สยาม เมดดิคอล อิมปอร์ต จำกัด
วุฒิการศึกษา : ปวส. / อนุปริญญา
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

เจ้าหน้าที่ขาย ประจำออฟฟิต

บริษัท สยาม เมดดิคอล อิมปอร์ต จำกัด
วุฒิการศึกษา : ปวส. / อนุปริญญา
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

พนักงานขายสินค้า

ร้านจักรวาล อลูมิเนียม
วุฒิการศึกษา : ม.6 / ปวช.
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

รับสมัครเจ้าหน้าที่การตลาด

บริษัท สยาม เมดดิคอล อิมปอร์ต จำกัด
วุฒิการศึกษา : ปวส. / อนุปริญญา
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

รับสมัครพนักงาน เลขานุการประสานงานประจำบริษัท

บริษัท สยาม เมดดิคอล อิมปอร์ต จำกัด
วุฒิการศึกษา : ปวส. / อนุปริญญา
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

รับสมัครพนักงานกราฟิกดีไซน์

บริษัท สยาม เมดดิคอล อิมปอร์ต จำกัด
วุฒิการศึกษา : ปวส. / อนุปริญญา
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

รับสมัครเจ้าหน้าที่ บัญชี

บริษัท สยาม เมดดิคอล อิมปอร์ต จำกัด
วุฒิการศึกษา : ปวส. / อนุปริญญา
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

เจ้าหน้าที่ธุรการจัดซื้อ

บริษัท อุตสาหกรรมทวีวงษ์ หาดใหญ่ จํากัด
วุฒิการศึกษา : ปวส. / อนุปริญญา
ที่ทำงาน : หาดใหญ่