โฟร์แมนโยธา

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฐาปนา เฮาส์ซิ่ง ควอลิตี้

18 ซอย 4 ประชายินดี ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
086-4915406

อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
วุฒิการศึกษา ไม่ระบุ
ที่ปฏิบัติงาน สงขลา

รายละเอียด

โฟร์แมนโยธา (เนื่องจากบริษัทกำลังขยายกิจการต้องการรับบุคลากรเพิ่ม)

คุณสมบัติผู้สมัคร

-          -   ปวช. ปวส. ปริญญาตรี สาขาช่างก่อสร้าง หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

-        -     สามารถวางแผน แจกจ่ายงาน ในแต่ละวันให้ทำงานเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ได้

-      -   สามารถเรียงลำดับความสำคัญของงาน ควบคุมงานให้ตรงตามเวลา

-         -    สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน หรืองานเอกสารต่างๆ

-         -     ติดตามรายการสั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในหน่วยงาน กับฝ่ายจัดซื้อ และส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้อง

-         -   สามารถรับส่งคนงาน และมีทักษะในการประสานงานและติดต่อกับผู้อื่น สามารถทำงานร่วมกันเป็นทีมได้

-          ผู้ชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

สนใจส่ง Resume

E-Mail [email protected], โทร 086-4915406 (คุณตา)

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฐาปนา เฮาส์ซิ่ง ควอลิตี้

18 ซอย ประชายินดี ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110

โทร 074-237035086-4915406 โทรสาร 074-237035

งานที่น่าสนใจ

พนักงานขาย

ห้างทองรัตนมณี
วุฒิการศึกษา : ไม่ระบุ
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

Messenger

บริษัท โคดรัก จำกัด
วุฒิการศึกษา : ไม่ระบุ
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

ธุรการ

Sunisa Thongchat
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

พนักงานครัวเย็น

ทัศปัณ เบค ชอป Tasspun bake shop
วุฒิการศึกษา : ม.6 / ปวช.
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

Restaurant Supervisor 2 ตำแหน่ง

ทัศปัณ เบค ชอป Tasspun bake shop
วุฒิการศึกษา : ปวส. / อนุปริญญา
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

เจ้าหน้าที่ข้อมูล

บริษัทเอ็น เอส โคลด์ สโตเรจ จำกัด
วุฒิการศึกษา : ปวส. / อนุปริญญา
ที่ทำงาน : สงขลา

เจ้าหน้าที่ดูแลระบบคอมพิวเตอร์

โรงเรียนวรพัฒน์
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

เจ้าหน้าที่เช็คเกอร์

บริษัทเอ็น เอส โคลด์ สโตเรจ จำกัด
วุฒิการศึกษา : ปวส. / อนุปริญญา
ที่ทำงาน : สงขลา

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล

โรงเรียนวรพัฒน์
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

ช่างซ่อมบำรุง ด่วน!!!!!!

บริษัทเอ็น เอส โคลด์ สโตเรจ จำกัด
วุฒิการศึกษา : ปวส. / อนุปริญญา
ที่ทำงาน : สงขลา