พนักงานต้อนรับส่วนหน้า

โรงแรมซี สลีป (Z Sleep hotel)

1564 ถ.กาญจนวณิชย์ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
0902280378

อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
วุฒิการศึกษา ไม่ระบุ
ที่ปฏิบัติงาน สงขลา

รายละเอียด

คุณสมบัติ

- เพศหญิง หรือ ชาย อายุตั้งแต่ 23-35 ปี

- วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า /สาขาวิชาตรงตามสายงาน

- สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

- มีใจรักงานบริการ ยิ้มแย้ม แจ่มใส

- เป็นคนมีความรับผิดชอบในงานที่มอบหมายและตรงต่อเวลา

- สามารถทำงานภายใต้แรงกดได้ดี

- ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน และมีใจรักงานบริการ

- มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ จีน หรืออื่น ๆ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

- มีประสบการณ์การทำงาน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร

1.สำเนาบัตรประชาชน

2.สำเนาทะเบียนบ้าน

3.วุฒิการศึกษา

4.รูปถ่าย 1 นิิ้ว

5.เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 

เขียนใบสมัครได้ที่โรงแรมทุกวัน เวลา 09.00-16.00 น.

หรือส่งประวัติมาที่อีเมล acc[email protected](กรุณาระบุตำแหน่งที่ต้องการสมัครให้ชัดเจน)


**กรุณาแต่งกายให้เรียบร้อย และนำเอกสารการสมัครมาให้ครบถ้วน**

งานที่น่าสนใจ

ธุรการบัญชี

บริษัท พราวด์แอโกร ไรซ์มิลล์จำกัด
วุฒิการศึกษา : ปวส. / อนุปริญญา
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

ช่างซ่อมบำรุง

บริษัท พราวด์แอโกร ไรซ์มิลล์จำกัด
วุฒิการศึกษา : ม.6 / ปวช.
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

ผู้ช่วยครัว

sakkarin silprachawong
วุฒิการศึกษา : ไม่ระบุ
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

ฝ่ายขายและการตลาด

บริษัท ลินลี่ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (ภายใต้โครงการบ้านเดอะมิวส์)
วุฒิการศึกษา : ปวส. / อนุปริญญา
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

พี่เลี้ยงเด็กแรกเกิด

Phit Amornratwitaya
วุฒิการศึกษา : ไม่ระบุ
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

พนักงานขายและการตลาด

บริษัท ลินลี่ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (ภายใต้โครงการบ้านเดอะมิวส์)
วุฒิการศึกษา : ปวส. / อนุปริญญา
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฎิบัติการนิเทศศาสตร์ (ช่างภาพ)

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

เจ้าหน้าที่ทรัพยากรมนุษย์

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

อาจารย์ประจำสาขาดิจิทัลมีเดียดีไซน์

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

อาจารย์ประจำสาขาวิชาจิตวิทยาการแนะแนวและให้คำปรึกษา

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
ที่ทำงาน : หาดใหญ่