เจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน(ใช้ภาษาอังกฤษ)

บริษัท ศรีตรังโลจิสติกส์ จำกัด สาขาหาดใหญ่

136 ถนนนวลแก้วอุทิศ ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
082-2739369

อัตรา 1
เงินเดือน 15,000-20,000
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
ที่ปฏิบัติงาน สงขลา

รายละเอียด

กลุ่มบริษัท ศรีตรังโลจิสติกส์ จำกัด ดำเนินการเป็น ตัวแทนนำเข้าสินค้า และส่งออก รวมทั้งให้บริการ การขนส่งทางบกและทางทะเล อีกทั้งดำเนินการพิธีการศุลลกากรและขนส่งสินค้าภายในประเทศเพื่อการส่ง ออก กำลังขยายงานและต้องการบุคลลากรทีมีความสนใจ ความสามารถและประสบการณ์ เพื่อร่วมงาน บริษัทฯ มีความประสงค์รับสมัครงานตำแหน่งดังต่อไปนี้

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน (ใช้ภาษาอังกฤษได้และมีประสบการณ์เท่านั้น)

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

1.       ออกใบแจ้งหนี้เพื่อวางบิลลูกค้าและจัดทำรายงานลูกหนี้และเจ้าหนึ้คงเหลือ

2.       ส่งอีเมล์ให้ infinity ทุกสัปดาห์ (อีเมลภาษาอังกฤษ)

3.       บันทึกค่าใช้จ่ายต่างประเทศและในประเทศ

4.       ตัดใบเสร็จรับเงินจากลูกค้า

5.       ทำรายการจ่ายเงินให้กับเจ้าหนี้

6.       โอนเงินต่างประเทศ

7.       จัดทำรายการภาษีซื้อ-ภาษีขาย

8.       จัดทำรายการภาษีหัก ณ ที่จ่าย

9.       จัดทำเอกสารวางบิลและเตรียมเอกสารขายลดลูกค้า STA-KT

10.   กระทบยอดบัญชีธนาคารทุกสัปดาห์

11.   กระทบยอดบัญชี GL  เพื่อจัดทำงบการเงิน

12.   งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ :

1.       ปริญญาตรี สาขาบัญชีและการเงินหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

2.       เพศหญิง อายุไม่เกิน40ปี

3.       มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี

4.       สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้

5.       สามารถใช้งานโปรแกรมบัญชีได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

6.       มีความรับผิดชอบ กระตือรือร้น ทำงานใต้สภาวะกดดันได้

 

หากท่านสนใจ สามารถส่งประวัติส่วนตัวและประวัติการทำงานมาที่อีเมลล์ hrstlgroup251@gmail.com

งานที่น่าสนใจ

ธุรการบัญชี

บริษัท พราวด์แอโกร ไรซ์มิลล์จำกัด
วุฒิการศึกษา : ปวส. / อนุปริญญา
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

ช่างซ่อมบำรุง

บริษัท พราวด์แอโกร ไรซ์มิลล์จำกัด
วุฒิการศึกษา : ม.6 / ปวช.
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

ผู้ช่วยครัว

sakkarin silprachawong
วุฒิการศึกษา : ไม่ระบุ
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

ฝ่ายขายและการตลาด

บริษัท ลินลี่ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (ภายใต้โครงการบ้านเดอะมิวส์)
วุฒิการศึกษา : ปวส. / อนุปริญญา
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

พี่เลี้ยงเด็กแรกเกิด

Phit Amornratwitaya
วุฒิการศึกษา : ไม่ระบุ
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

พนักงานขายและการตลาด

บริษัท ลินลี่ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (ภายใต้โครงการบ้านเดอะมิวส์)
วุฒิการศึกษา : ปวส. / อนุปริญญา
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฎิบัติการนิเทศศาสตร์ (ช่างภาพ)

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

เจ้าหน้าที่ทรัพยากรมนุษย์

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

อาจารย์ประจำสาขาดิจิทัลมีเดียดีไซน์

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

อาจารย์ประจำสาขาวิชาจิตวิทยาการแนะแนวและให้คำปรึกษา

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
ที่ทำงาน : หาดใหญ่