เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์

บริษัท อริยะมอเตอร์ จำกัด ตัวแทนผู้จำหน่ายรถยนต์HONDA

456/4 ถนนเพชรเกษม ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
087-2921118

อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
ที่ปฏิบัติงาน บริษัท อริยะมอเตอร์ จำกัด สาขาหาดใหญ่

รายละเอียด

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์

คุณสมบัติเบื้องต้น

เพศ     หญิง
อายุ     22 - 30 ปี 

วุฒิการศึกษา    ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขาวิชา

- บุคลิกภาพดี รักในงานบริการและมีมนุษย์สัมพันธ์ดี

- มีทักษะในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี


ลักษณะงานเบื้องต้น

ให้บริการลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการที่ศูนย์บริการ

- ติดตามสอบถามความพึงพอใจ ประสานงาน แก้ไขปัญหา เก็บข้อมูล จัดทำรายงานสรุปประจำเดือน

- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย


สวัสดิการเบื้องต้น ประกันสังคม ประกันกลุ่ม เงินรางวัล เบี้ยขยัน และอื่นๆ

สนใจสมัครได้ที่

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท อริยะมอเตอร์ จำกัด สาขาถนนราษฎร์ยินดี 

104/1 ถนนราษฎร์ยินดี ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

โทร.087-2921118 IDLINE : ARIYA-HR 

งานที่น่าสนใจ

ธุรการบัญชี

บริษัท พราวด์แอโกร ไรซ์มิลล์จำกัด
วุฒิการศึกษา : ปวส. / อนุปริญญา
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

ช่างซ่อมบำรุง

บริษัท พราวด์แอโกร ไรซ์มิลล์จำกัด
วุฒิการศึกษา : ม.6 / ปวช.
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

ผู้ช่วยครัว

sakkarin silprachawong
วุฒิการศึกษา : ไม่ระบุ
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

ฝ่ายขายและการตลาด

บริษัท ลินลี่ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (ภายใต้โครงการบ้านเดอะมิวส์)
วุฒิการศึกษา : ปวส. / อนุปริญญา
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

พี่เลี้ยงเด็กแรกเกิด

Phit Amornratwitaya
วุฒิการศึกษา : ไม่ระบุ
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

พนักงานขายและการตลาด

บริษัท ลินลี่ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (ภายใต้โครงการบ้านเดอะมิวส์)
วุฒิการศึกษา : ปวส. / อนุปริญญา
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฎิบัติการนิเทศศาสตร์ (ช่างภาพ)

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

เจ้าหน้าที่ทรัพยากรมนุษย์

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

อาจารย์ประจำสาขาดิจิทัลมีเดียดีไซน์

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

อาจารย์ประจำสาขาวิชาจิตวิทยาการแนะแนวและให้คำปรึกษา

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
ที่ทำงาน : หาดใหญ่