พนง.ฝ่ายขายโครงการ (บ้าน)

หมู่บ้านพรรณพฤกษา

บจก.ทรอปิคอลแลนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ 1901 ถ.สนามบิน-ลพบุรีราเมศวร์ ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่
074-536333 , 088-7880723

อัตรา 2
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
วุฒิการศึกษา ปวส. / อนุปริญญา
ที่ปฏิบัติงาน เส้นสนามบินหาดใหญ่

รายละเอียด

ตำแหน่ง : พนง.ฝ่ายขายโครงการ(อสังหาริมทรัพย์)

คุณสมบัติ

1.เพศชาย-หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป

2.รักงานบริการ ด้านการขาย

3.มีความรู้ ความสามารถและทักษะในการขายบ้านได้เป็นอย่างดี (หากไม่มีประสบการณ์ขอให้มีความตั้งใจที่จะเรียนรู้)

4.ใช้คอมพิวเตอร์ และโปรแกรมพื้นฐาน เช่น MS Office ได้

5.สามารถรับมือต่อแแรงกดดันเมื่อมีงานเร่งด่วนได้ดี

6.มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สามารถประสานงานกับผู้อื่นได้

7.สามารถเข้างานวันอาทิตย์ได้ โดยจะมีวันหยุดประจำสัปดาห์ 1 วัน/สัปดาห์

8.ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบในหน้าที่ ซื่อสัตย์ สุจริต

9.มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

รายละเอียดของงาน

1.ให้รายละเอียดและแนะนำสินค้าของบริษัท ฯ ให้แก่ลูกค้าได้เป็นอย่างดี

2.ดูแลความเรียบร้อยของบ้านตัวอย่าง

3.ประสานงานด้านสินเชื่อ ติดตามสินเชื่อให้แก่ลูกค้า

4.ตรวจบ้าน มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับงานวิศวกรรม

5.ให้บริการเรื่องการโอนบ้่าน ติดต่องานภายนอก กับกรมที่ดิน และเทศบาล

***อัตราเงินเดือนเริ่มต้น 10,000 บาท/เดือน + ค่าคอมมิชชั่นจากการขายบ้าน

งานที่น่าสนใจ

ธุรการบัญชี

บริษัท พราวด์แอโกร ไรซ์มิลล์จำกัด
วุฒิการศึกษา : ปวส. / อนุปริญญา
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

ช่างซ่อมบำรุง

บริษัท พราวด์แอโกร ไรซ์มิลล์จำกัด
วุฒิการศึกษา : ม.6 / ปวช.
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

ผู้ช่วยครัว

sakkarin silprachawong
วุฒิการศึกษา : ไม่ระบุ
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

ฝ่ายขายและการตลาด

บริษัท ลินลี่ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (ภายใต้โครงการบ้านเดอะมิวส์)
วุฒิการศึกษา : ปวส. / อนุปริญญา
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

พี่เลี้ยงเด็กแรกเกิด

Phit Amornratwitaya
วุฒิการศึกษา : ไม่ระบุ
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

พนักงานขายและการตลาด

บริษัท ลินลี่ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (ภายใต้โครงการบ้านเดอะมิวส์)
วุฒิการศึกษา : ปวส. / อนุปริญญา
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฎิบัติการนิเทศศาสตร์ (ช่างภาพ)

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

เจ้าหน้าที่ทรัพยากรมนุษย์

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

อาจารย์ประจำสาขาดิจิทัลมีเดียดีไซน์

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

อาจารย์ประจำสาขาวิชาจิตวิทยาการแนะแนวและให้คำปรึกษา

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
ที่ทำงาน : หาดใหญ่