เงื่อนไข ข้อตกลงในการใช้งาน

  1. ฝ่ายตลาดแรงงานออนไลน์ เว็บไซท์กิมหยง บริษัท บ้านเรา คอร์ปอเรชั่น จำกัด อนุญาตให้พื้นที่นี้ เป็นสื่อกลางในการประกาศตำแหน่งงานว่างออนไลน์เท่านั้น
  2. ห้ามโฆษณาหรือนำไปใช้ในทางที่ผิดวัตถุประสงค์ทุกประเภท ฝ่าฝืนจะมีความผิดตามกฎหมาย
  3. ระบบจะบันทึกรายละเอียดของผู้ที่กรอกข้อมูล เพื่อนำไปฟ้องร้องและเอาผิดตามกฎหมาย ในกรณีใช้งานผิดข้อตกลง
  4. ข้อมูลตำแหน่งงานที่ได้เพิ่มเข้าสู่ระบบทุกตำแหน่ง ต้องผ่านการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ก่อน จึงจะสามารถแสดงข้อมูลให้เห็นได้
  5. ฝ่ายตลาดแรงงานออนไลน์ เว็บไซท์กิมหยง บริษัท บ้านเรา คอร์ปอเรชั่น จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการเพิ่ม ลบ แก้ไข ประกาศ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  6. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทรศัพท์ 074-214222 หรือส่งอีเมลล์แจ้งมาที่ webgimyong@gmail.com
  7. ตำแหน่งงานที่ได้รับการอนุมัติแล้ว จะแสดงอยู่บนเว็บไซต์ 3 เดือนเท่านั้น
  8. งดให้บริการกับงานประเภท ขายตรง mlm ประกันภัย ทุกชนิด หรืองานที่เข้าข่าย ขายตรง mlm ประกันภัย ทุกชนิด และงานที่สมาชิกแจ้งร้องเรียนมา
  9. หลังจากทำการเพิ่มงานเรียบร้อยแล้วระบบจะทำการ ตรวจสอบ และ Update งานภายใน 24 ชั่วโมง
ขออภัย! จะไม่อนุมัติงานให้ กรณีที่โพสนอกเหนือไปจากชื่อตำแหน่ง

กรุณาพิมพ์คำว่า "กิมหยง"