Sale Executive

โรงแรมบุรีศรีภู คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์

310 ถ.ศรีภูวนารถ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
0869662034

อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
วุฒิการศึกษา ไม่ระบุ
ที่ปฏิบัติงาน สงขลา

รายละเอียด

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. ติดต่อลูกค้า / ดูแลลูกค้า

2. ประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ

3. ออกฟังก์ชั่น

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. เพศหญิง อายุ  23  -  35  ปี

2. วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

3. รักในการขาย และการนำเสนอ

4. มีบุคลิกภาพดี และมีมนุษยสัมพันธ์ดี

5. มีทักษะการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและการเจรจาต่อรองดี

6. มีความคิดก้าวหน้า พัฒนาตัวเองอย่างสม่ำเสมอ และมองโลกในเเง่บวกอยู่เสมอ

7. มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี

** สื่อสารภาษาอังกฤษได้และมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 

เอกสารในการสมัครงาน

1. รูปถ่าย 1 ใบ

 

สามารถเข้ามาเขียนใบสมัครได้ที่ แผนกบุคคล โรงแรมบุรีศรีภูฯ  วันจันทร์-วันเสาร์ 09.00-16.00 น.

หรือส่งประวัติการทำงาน (Resume)  [email protected]

เบอร์โทรศัพท์ : 086-9662034

**โปรดตรวจสอบเอกสารและแต่งกายให้เรียบร้อยในการสมัครงานด้วยตนเองทุกครั้ง

งานที่น่าสนใจ

ธุรการบัญชี

บริษัท พราวด์แอโกร ไรซ์มิลล์จำกัด
วุฒิการศึกษา : ปวส. / อนุปริญญา
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

ช่างซ่อมบำรุง

บริษัท พราวด์แอโกร ไรซ์มิลล์จำกัด
วุฒิการศึกษา : ม.6 / ปวช.
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

ผู้ช่วยครัว

sakkarin silprachawong
วุฒิการศึกษา : ไม่ระบุ
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

ฝ่ายขายและการตลาด

บริษัท ลินลี่ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (ภายใต้โครงการบ้านเดอะมิวส์)
วุฒิการศึกษา : ปวส. / อนุปริญญา
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

พี่เลี้ยงเด็กแรกเกิด

Phit Amornratwitaya
วุฒิการศึกษา : ไม่ระบุ
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

พนักงานขายและการตลาด

บริษัท ลินลี่ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (ภายใต้โครงการบ้านเดอะมิวส์)
วุฒิการศึกษา : ปวส. / อนุปริญญา
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฎิบัติการนิเทศศาสตร์ (ช่างภาพ)

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

เจ้าหน้าที่ทรัพยากรมนุษย์

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

อาจารย์ประจำสาขาดิจิทัลมีเดียดีไซน์

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

อาจารย์ประจำสาขาวิชาจิตวิทยาการแนะแนวและให้คำปรึกษา

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
ที่ทำงาน : หาดใหญ่