ฝ่ายการตลาด

บริษัท มาสเตอร์พีซ แอนด์ โครเชท์ จำกัด

160/24 ถ.แสงศรี อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
074-221122

อัตรา 5
เงินเดือน ไม่ระบุ
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
ที่ปฏิบัติงาน สงขลา

รายละเอียด

รายละเอียดงาน

- สื่อสาร // ประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการให้แก่ลูกค้าทราบ

- ทำหน้าที่ขยายตลาดและกลุ่มเป้าหมาย พร้อมพร้อมจัดเก็บฐานข้อมูลของลูกค้า

- วางแผนและบริหารยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมาย

- เสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็น ในการปรับปรุงและพัฒนาสินค้าต้านต่างๆ ในส่วนงานที่รับผิดชอบ

- ทำงานร่วมกับทีมกราฟิคในการออกแบบชิ้นงานให้ตรงตามคอนเซ็ปต์รายละเอียดที่ลูกค้าต้องการ

- ประสานงานและรับผิดชอบดูแลออเดอร์ของลูกค้า จนแล้วเสร็จ

- อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
 

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. เพศ ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 32 ปี

2. วุฒิ ปวส- ปริญญาตรี ทุกสาขา

3. มีมนุษยสัมพันธ์ดี สื่อสารด้วยความมั่นใจ แล ะเป็นผู้มีความรับผิดชอบสูงต่องาน

4. มีสามารถติดต่อ ประสานงาน และจัดทำเอกสารได้ดี

5. ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในสำนักงานได้อย่างคล่องแคล่ว

7. หากสามารถขับขี่รถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 

ติดต่อเขียนใบสมัครด้วยตนเอง

บริษัท มาสเตอร์พีซ แอนด์ โครเชท์ จำกัด

60/24 ถ.แสงศรี อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

Tel. 074-221122 , 063-5253005

งานที่น่าสนใจ

ธุรการบัญชี

บริษัท พราวด์แอโกร ไรซ์มิลล์จำกัด
วุฒิการศึกษา : ปวส. / อนุปริญญา
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

ช่างซ่อมบำรุง

บริษัท พราวด์แอโกร ไรซ์มิลล์จำกัด
วุฒิการศึกษา : ม.6 / ปวช.
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

ผู้ช่วยครัว

sakkarin silprachawong
วุฒิการศึกษา : ไม่ระบุ
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

ฝ่ายขายและการตลาด

บริษัท ลินลี่ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (ภายใต้โครงการบ้านเดอะมิวส์)
วุฒิการศึกษา : ปวส. / อนุปริญญา
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

พี่เลี้ยงเด็กแรกเกิด

Phit Amornratwitaya
วุฒิการศึกษา : ไม่ระบุ
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

พนักงานขายและการตลาด

บริษัท ลินลี่ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (ภายใต้โครงการบ้านเดอะมิวส์)
วุฒิการศึกษา : ปวส. / อนุปริญญา
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฎิบัติการนิเทศศาสตร์ (ช่างภาพ)

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

เจ้าหน้าที่ทรัพยากรมนุษย์

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

อาจารย์ประจำสาขาดิจิทัลมีเดียดีไซน์

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

อาจารย์ประจำสาขาวิชาจิตวิทยาการแนะแนวและให้คำปรึกษา

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
ที่ทำงาน : หาดใหญ่