หัวหน้าแผนกการเงิน

บริษัท ศูนย์การค้าไดอาน่าคอมเพล็กซ์ จำกัด

เลขที่ 55/3 ถนนศรีภูวนารถ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
074-272222 ต่อ 3619

อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
ที่ปฏิบัติงาน หาดใหญ่

รายละเอียด

หน้าที่ความรับผิดชอบ

- วางนโยบายและวางแผนการเงิน แผนงบประมาณ และแผนลงทุน

- จัดการงบประมาณการบริหารเงินสดและเครดิต

- ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการเงิน / การธนาคาร (ตรวจสอบทะเบียนเช็คจ่าย/ตรวจสอบรายงาน ทะเบียนเช็ครับ/ตรวจสอบรายงานเงินสดรับประจำวัน/ตรวจสอบรายงานนำฝากเช็คประจำวัน)

- ควบคุมเงินสดย่อย / ตรวจสอบเอกสารจ่ายตามเงื่อนไขอำนาจอนุมัติ

- วางแผนเรื่องระบบเงินคงเหลือ และการบริหาร Cash Flow

- ควบคุมและรับผิดชอบสอบทานการจัดทำ BANK RECONCILE 

- จัดทำงบการเงิน รายงานการเงินประจำปี

- วางแผนนโยบาย วิธีการบริหารการเงินทั้งระยะสั้นและระยะยาว (จัดสรรเงินทุนหมุนเวียน)   

- ควบคุมดูแลการปฏิบัติงาน รวมทั้งการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา

- สอบทานการยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีทุกประเภท และรายงานภาษีซื้อภาษีขายให้ถูกต้อง

-  งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา


 

คุณสมบัติ

1. เพศชาย / หญิง  อายุ 30 - 40  ปี

2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี, การเงิน/การธนาคาร

3. ประสบการณ์สายงานบัญชี-การเงินไม่น้อยกว่า 5 ปี (ธุรกิจ ห้างสรรพสินค้า/ค้าปลีก)

4. ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ : Microsoft Office (Excel / Word ใช้ได้ดีคล่องแคล่ว) : Accounting Software / ERP / POS

5. มีความกระตือรือร้นในการทำงาน  สามารถวิเคราะห์ปัญหา  และมีไหวพริบในการแก้ไขปัญหาได้ดี

6. พร้อมเรียนรู้และรับการเปลี่ยนแปลงได้ดี 

7. มีทักษะในการเจรจาต่อรอง มีทักษะในการติดต่อประสานงานที่ดี

8. มีทักษะในการวิเคราะห์และวางแผนงานเป็นอย่างดี และสามารถทำงานในสภาวะกดดันได้ดี

9. มีวุฒิภาวะในการทำงาน สามารถควบคุมอารมณ์ได้ดี

*ยินดีรับพนักงานเพศทางเลือก/สามารถแต่งกายตามเพศสภาพได้
 

ช่องทางการสมัคร

- ส่งประวัติผ่านอีเมล [email protected]

- สมัครด้วยตนเองได้ที่แผนกทรัพยากรมนุษย์ ชั้น 6 ศูนย์การค้าไดอาน่าคอมเพล็กซ์

  วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา เช้า 09.00-11.00 บ่าย 13.30-15.30 น. (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

- สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 074 - 272222 ต่อ 3619

งานที่น่าสนใจ

ธุรการบัญชี

บริษัท พราวด์แอโกร ไรซ์มิลล์จำกัด
วุฒิการศึกษา : ปวส. / อนุปริญญา
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

ช่างซ่อมบำรุง

บริษัท พราวด์แอโกร ไรซ์มิลล์จำกัด
วุฒิการศึกษา : ม.6 / ปวช.
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

ผู้ช่วยครัว

sakkarin silprachawong
วุฒิการศึกษา : ไม่ระบุ
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

ฝ่ายขายและการตลาด

บริษัท ลินลี่ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (ภายใต้โครงการบ้านเดอะมิวส์)
วุฒิการศึกษา : ปวส. / อนุปริญญา
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

พี่เลี้ยงเด็กแรกเกิด

Phit Amornratwitaya
วุฒิการศึกษา : ไม่ระบุ
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

พนักงานขายและการตลาด

บริษัท ลินลี่ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (ภายใต้โครงการบ้านเดอะมิวส์)
วุฒิการศึกษา : ปวส. / อนุปริญญา
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฎิบัติการนิเทศศาสตร์ (ช่างภาพ)

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

เจ้าหน้าที่ทรัพยากรมนุษย์

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

อาจารย์ประจำสาขาดิจิทัลมีเดียดีไซน์

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

อาจารย์ประจำสาขาวิชาจิตวิทยาการแนะแนวและให้คำปรึกษา

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
ที่ทำงาน : หาดใหญ่