บัญชีเจ้าหนี้**ด่วน**

บริษัท เอส-2000 สตีล แฟบริเคท จำกัด สาขาสายเอเชีย

1199 ถ.สายเอเชีย ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
095-0158512

อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
ที่ปฏิบัติงาน หาดใหญ่

รายละเอียด

รายละเอียดงาน
รับวางบิลค่าสินค้า และจัดทำเอกสารจ่ายชำระหนี้ส่งผู้บังคับบัญชาเพื่ออนุมัติการจ่าย
บันทึกบัญชีด้านรายจ่าย ตั้งเจ้าหนี้/ตัดชำระหนี้
ทำเอกสารเบิกจ่ายประจำวัน และโอนเงินให้ suppliers
บันทึกรายการเงินสดย่อย
ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของรายการบันทึกบัญชีและขั้นตอนเอกสารให้ถูกต้องและครบถ้วน
ออกหนังสือหัก ณ ที่จ่าย
จัดทำยอดสรุปรายจ่ายเจ้าหนี้ประจำเดือน
ประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องทั้งในบริษัทและทางด้านเจ้าหนี้
งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจการของบริษัทตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

วัน-เวลาปฏิบัติงาน วันจันทร์-เสาร์ 8.00-17.00 น.

สถานที่ปฏิบัติงาน บริษัท เอส-2000 สตีล แฟบริเคท สาขาสายเอเชีย(อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา)

     ส่งประวัติการสมัครงาน มาที่  E-mail :  [email protected]

    ติดต่อสอบถามผ่านไลน์       Line ID :  hr-s2000

    ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม       :  095-0158512

งานที่น่าสนใจ

ธุรการบัญชี

บริษัท พราวด์แอโกร ไรซ์มิลล์จำกัด
วุฒิการศึกษา : ปวส. / อนุปริญญา
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

ช่างซ่อมบำรุง

บริษัท พราวด์แอโกร ไรซ์มิลล์จำกัด
วุฒิการศึกษา : ม.6 / ปวช.
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

ผู้ช่วยครัว

sakkarin silprachawong
วุฒิการศึกษา : ไม่ระบุ
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

ฝ่ายขายและการตลาด

บริษัท ลินลี่ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (ภายใต้โครงการบ้านเดอะมิวส์)
วุฒิการศึกษา : ปวส. / อนุปริญญา
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

พี่เลี้ยงเด็กแรกเกิด

Phit Amornratwitaya
วุฒิการศึกษา : ไม่ระบุ
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

พนักงานขายและการตลาด

บริษัท ลินลี่ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (ภายใต้โครงการบ้านเดอะมิวส์)
วุฒิการศึกษา : ปวส. / อนุปริญญา
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฎิบัติการนิเทศศาสตร์ (ช่างภาพ)

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

เจ้าหน้าที่ทรัพยากรมนุษย์

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

อาจารย์ประจำสาขาดิจิทัลมีเดียดีไซน์

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

อาจารย์ประจำสาขาวิชาจิตวิทยาการแนะแนวและให้คำปรึกษา

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
ที่ทำงาน : หาดใหญ่