พนักงานออกแบบสื่อโฆษณา ** ด่วน**

บริษัท เวิลด์ไวด์ คอฟฟี่ กรุ๊ป จำกัด

160 ถนนพลพิชัย ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
088-7826548

อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
ที่ปฏิบัติงาน สงขลา

รายละเอียด

ตำแหน่ง  พนักงานออกแบบสื่อโฆษณา


เพศ  ชาย หรือ หญิง


อายุ  23 - 30 ปี


วุฒิการศึกษา  ระดับปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง


มีประสบการณ์การทำงาน ด้านการออกแบบสื่อโฆษณาอย่างน้อย 1 ปี


............................................................................


1.มีความสามารถในการออกแบบสื่อโฆษณา


2.มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการใช้โปรแกรม Photoshop, AI  ได้เป็นอย่างดี


3.สามารถใช้คอมพิวเตอร์ และ อินเตอร์เน็ต ได้เป็นอย่างดี


4.มีความรู้ในเรื่องดูแลเพจ และยิงแอด


5.มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  สามารถคิด Content งานได้เป็นอย่างดี


6.สามารถทำงานเป็นทีมได้


7.มีความรับผิดชอบในการทำงาน ขยัน ตรงต่อเวลา


8.สามารถเริ่มงานได้ทันที


****  ส่งผลงานการออกแบบผลิตภัณฑ์  (สามารถดูตัวอย่างได้ที่เพจหลักของบริษัทเวิลด์ไวด์ คอฟฟี่ กรุ๊ป) และแนบประวัติส่วนตัวมาได้ที่ 


[email protected]   หรือ  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  พี่จูน  088-7826548 (ในเวลาทำการ จันทร์-เสาร์  08.00-17.00น.)

งานที่น่าสนใจ

ธุรการบัญชี

บริษัท พราวด์แอโกร ไรซ์มิลล์จำกัด
วุฒิการศึกษา : ปวส. / อนุปริญญา
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

ช่างซ่อมบำรุง

บริษัท พราวด์แอโกร ไรซ์มิลล์จำกัด
วุฒิการศึกษา : ม.6 / ปวช.
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

ผู้ช่วยครัว

sakkarin silprachawong
วุฒิการศึกษา : ไม่ระบุ
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

ฝ่ายขายและการตลาด

บริษัท ลินลี่ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (ภายใต้โครงการบ้านเดอะมิวส์)
วุฒิการศึกษา : ปวส. / อนุปริญญา
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

พี่เลี้ยงเด็กแรกเกิด

Phit Amornratwitaya
วุฒิการศึกษา : ไม่ระบุ
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

พนักงานขายและการตลาด

บริษัท ลินลี่ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (ภายใต้โครงการบ้านเดอะมิวส์)
วุฒิการศึกษา : ปวส. / อนุปริญญา
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฎิบัติการนิเทศศาสตร์ (ช่างภาพ)

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

เจ้าหน้าที่ทรัพยากรมนุษย์

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

อาจารย์ประจำสาขาดิจิทัลมีเดียดีไซน์

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

อาจารย์ประจำสาขาวิชาจิตวิทยาการแนะแนวและให้คำปรึกษา

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
ที่ทำงาน : หาดใหญ่