จป.วิชาชีพ

บริษัท ศูนย์การค้าไดอาน่าคอมเพล็กซ์ จำกัด

เลขที่ 55/3 ถนนศรีภูวนารถ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
074-272222 ต่อ 3619

อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
ที่ปฏิบัติงาน หาดใหญ่

รายละเอียด

ลักษณะงาน

- วางแผน/ดำเนินงานด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย

และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

- จัดทำรายงานการวิเคราะห์สอบสวนอุบัตเหตุ อุบัติการณ์ และแนวทางในการป้องกันแก้ไข

- ทบทวนแผน/กำหนดการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินขององค์กร

- จัดฝึกอบรมให้ความรู้ด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

- ส่งเสริม ผลักดันกิจกรรมด้านความปลอดภัย

- จัดทำรายงาน/ประสานงานต่างๆกับแผนกช่าง

- เอกสารราชการด้านความปลอดภัย เช่น รายงาน จป.ว. , สอ.1,ตรวจไฟฟ้า ตรวจสภาพแวดล้อมประจำปี 1

คุณสมบัติ

- เพศ ชาย/หญิง

- อายุ 27 - 35 ปี

- วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชา อาชีวอนามัย และความปลอดภัย 

- มีประสบการณ์ทำงานมาแล้วอย่างน้อย 2 ปี 

- สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เบื้องต้น

- ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์พื้นฐานฃ

- สามารถฝึกอบรมด้านความปลอดภัยได้

- ผ่านการอบรม จป. ด้านการทำงานที่สูง/เครื่องจักรมาก่อน 


ช่องทางการสมัคร


- ส่งประวัติผ่านอีเมล [email protected]

- สมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ชั้น ศูนย์การค้าไดอาน่าคอมเพล็กซ์

- วันจันทร์ ศุกร์ เช้า : 09: 00 - 11:00 . , บ่าย : 13:30 - 15:30 . ( ยกเว้นวันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ )

- สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม เบอร์โทรศัพท์  074-272-222 ต่อ 3619 ( ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ )

งานที่น่าสนใจ

ธุรการบัญชี

บริษัท พราวด์แอโกร ไรซ์มิลล์จำกัด
วุฒิการศึกษา : ปวส. / อนุปริญญา
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

ช่างซ่อมบำรุง

บริษัท พราวด์แอโกร ไรซ์มิลล์จำกัด
วุฒิการศึกษา : ม.6 / ปวช.
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

ผู้ช่วยครัว

sakkarin silprachawong
วุฒิการศึกษา : ไม่ระบุ
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

ฝ่ายขายและการตลาด

บริษัท ลินลี่ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (ภายใต้โครงการบ้านเดอะมิวส์)
วุฒิการศึกษา : ปวส. / อนุปริญญา
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

พี่เลี้ยงเด็กแรกเกิด

Phit Amornratwitaya
วุฒิการศึกษา : ไม่ระบุ
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

พนักงานขายและการตลาด

บริษัท ลินลี่ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (ภายใต้โครงการบ้านเดอะมิวส์)
วุฒิการศึกษา : ปวส. / อนุปริญญา
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฎิบัติการนิเทศศาสตร์ (ช่างภาพ)

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

เจ้าหน้าที่ทรัพยากรมนุษย์

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

อาจารย์ประจำสาขาดิจิทัลมีเดียดีไซน์

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

อาจารย์ประจำสาขาวิชาจิตวิทยาการแนะแนวและให้คำปรึกษา

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
ที่ทำงาน : หาดใหญ่