พนักงานคุมเครื่อง Hogger

บริษัท กรี เอ็นเนอร์จี จำกัด

417/117-118 ถ.กาญจนวนิช ต.พะตง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
074-291111 ต่อ 614

อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
วุฒิการศึกษา ปวส. / อนุปริญญา
ที่ปฏิบัติงาน สงขลา

รายละเอียด

ลักษณะงาน 

           รับผิดชอบการปฏิบัติงาน การย่อยไม้ด้วยเครื่อง Hogger  เพื่อส่งไปยังกระบวนการผลิตและเก็บเข้าสู่ Stock ในกรณีที่มีการซ่อมเครื่อง พร้อมทั้งดูแลเครื่องจักรให้พร้อมใช้งานและสะอาดอยู่เสมอ 

  คุณสมบัติของผู้สมัคร

เพศ ชาย  อายุ 21- 35 ปี 

วุฒิการศึกษา  ปวส.ขึ้นไปสาขา ช่างยนต์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

มีประสบการณ์ในโรงงานอุตสาหกรรม 0-1 ปี

สามารถซ่อมบำรุงเครื่องจักรได้เบื้องต้น สามารถดูแลรักษาเครื่องยนต์ได้ และสามารถควบคุมเครื่องย่อยไม้ได้

มีความซื่อสัตย์ ขยันและอดทน ไม่มีประวัติการติดสารเสพติด ไม่มีประวัติแพ้ฝุ่นละอองและสารเคมี

ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น

สุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัว

     สวัสดิการ 

ค่าอาหารกลางวัน 

เครื่องแบบพนักงาน

ค่าตำแหน่งและค่าโทรศัพท์

ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม

เงินช่วยเหลือกรณีบุคคลในครอบครัวพนักงานเสียชีวิต

กระเช้าเยี่ยมไข้กรณีเจ็บป่วย / คลอดบุตร

ตรวจสุขภาพประจำปี

อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล

เอกสารที่ใช้ในการสมัครงาน:
 สำเนาบัตรประชาชน 2 ชุด
 สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด
 สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ชุด
 เอกสาร การเกณฑ์ทหาร (สด 43) สำหรับเพศชาย 
 รูปถ่าย ขนาด 1 หรือ 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป 
 เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

สนใจสามารถสมัครได้ด้วยตนเอง หรือส่ง e-mail สมัครงานมาที่ [email protected] หรือ ติดต่อคุณชนษรโทร.074-291111 ต่อ 614  ค่ะ

งานที่น่าสนใจ

ธุรการบัญชี

บริษัท พราวด์แอโกร ไรซ์มิลล์จำกัด
วุฒิการศึกษา : ปวส. / อนุปริญญา
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

ช่างซ่อมบำรุง

บริษัท พราวด์แอโกร ไรซ์มิลล์จำกัด
วุฒิการศึกษา : ม.6 / ปวช.
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

ผู้ช่วยครัว

sakkarin silprachawong
วุฒิการศึกษา : ไม่ระบุ
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

ฝ่ายขายและการตลาด

บริษัท ลินลี่ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (ภายใต้โครงการบ้านเดอะมิวส์)
วุฒิการศึกษา : ปวส. / อนุปริญญา
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

พี่เลี้ยงเด็กแรกเกิด

Phit Amornratwitaya
วุฒิการศึกษา : ไม่ระบุ
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

พนักงานขายและการตลาด

บริษัท ลินลี่ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (ภายใต้โครงการบ้านเดอะมิวส์)
วุฒิการศึกษา : ปวส. / อนุปริญญา
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฎิบัติการนิเทศศาสตร์ (ช่างภาพ)

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

เจ้าหน้าที่ทรัพยากรมนุษย์

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

อาจารย์ประจำสาขาดิจิทัลมีเดียดีไซน์

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

อาจารย์ประจำสาขาวิชาจิตวิทยาการแนะแนวและให้คำปรึกษา

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
ที่ทำงาน : หาดใหญ่