ครูสังคม ประวัติศาสตร์ระดับประถมศึกษา

โรงเรียนชาตรีวิทยา

อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
-

อัตรา 1
เงินเดือน -
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
ที่ปฏิบัติงาน สงขลา

รายละเอียด


โรงเรียนชาตรีวิทยา เปิดรับสมัครครูวิชาสังคมศึกษา ประวัติศาสตร์ ระดับประถมศึกษา


คุณสมบัติผู้สมัคร


-สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีครุศาสตร์บัณฑิต ศึกษาศาสตร์บัณฑิต หรือจบในสาขาที่เกี่ยวข้องกับสังคมศึกษา

-หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ


สมัครและเข้าสัมภาษณ์ได้ที่โรงเรียนชาตรีวิทยา 

.รัถการ .หาดใหญ่ .สงขลา

https://goo.gl/maps/z9xEwFxgCGTFAvoL9


เอกสารการสมัคร

-สำเนาบัตรประชาชน 

-สำเนาทะเบียนบ้าน

-รูปถ่ายขนาด1นิ้ว

-สำเนาใบปริญญาบัตร

-สำเนาใบระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript)

-สำเนาใบอนุญาติประกอบวิชาชีพครู(ถ้ามี)


ติดต่อสอบถาม 

ฝ่ายจัดหาบุคคล โรงเรียนชาตรีวิทยา

โทร : 074-348923

งานที่น่าสนใจ

ธุรการบัญชี

บริษัท พราวด์แอโกร ไรซ์มิลล์จำกัด
วุฒิการศึกษา : ปวส. / อนุปริญญา
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

ช่างซ่อมบำรุง

บริษัท พราวด์แอโกร ไรซ์มิลล์จำกัด
วุฒิการศึกษา : ม.6 / ปวช.
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

ผู้ช่วยครัว

sakkarin silprachawong
วุฒิการศึกษา : ไม่ระบุ
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

ฝ่ายขายและการตลาด

บริษัท ลินลี่ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (ภายใต้โครงการบ้านเดอะมิวส์)
วุฒิการศึกษา : ปวส. / อนุปริญญา
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

พี่เลี้ยงเด็กแรกเกิด

Phit Amornratwitaya
วุฒิการศึกษา : ไม่ระบุ
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

พนักงานขายและการตลาด

บริษัท ลินลี่ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (ภายใต้โครงการบ้านเดอะมิวส์)
วุฒิการศึกษา : ปวส. / อนุปริญญา
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฎิบัติการนิเทศศาสตร์ (ช่างภาพ)

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

เจ้าหน้าที่ทรัพยากรมนุษย์

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

อาจารย์ประจำสาขาดิจิทัลมีเดียดีไซน์

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

อาจารย์ประจำสาขาวิชาจิตวิทยาการแนะแนวและให้คำปรึกษา

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
ที่ทำงาน : หาดใหญ่